Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Nov 12, 2020

Sara berättar vad hon tjänar och Jessica avslöjar vad hon spenderar. Eller, det redovisar faktiskt båda två. Vad har de för relation till pengar och vad sitter egentligen på sparkontot?