Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


May 27, 2020

Jessica rantar loss över en tv-produktion som hon blir tokig på och Sara pratar om det äckligaste hon vet. Men framförallt pratas det om att följa sina drömmar - och hur man ens kommer underfund med vad man vill här i livet.