Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jun 4, 2020

I det här avsnittet pratar vi om rädslor. Om att trilla på cykeln, storgråt, om att äta friterade gräshoppor och rädslan för det okända.