Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Dec 9, 2020

Vi smygstartar 2021 med ett avslöjande. Eller nej, kanske blev det rentav tre? Jessica har köpt en nästan fyra meter hög julgran och så pratar vi svarta diamanter också.