Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Apr 1, 2020

Om att vara sjuk i Corona, småföretagare utan inkomst och samtidigt ha all tid i världen. Dessutom en bruten axel, att få ont i kroppen av yoga och en ny tatuering på ett no no-ställe.