Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Oct 28, 2020

Jessica berättar om hur hon dealar med sin FOMO och Sara känner hela tiden att hon vill göra precis tvärtom. Det här är ett avsnitt om att förhålla sig till "alla andra" och vice versa. Ytterligare en utmaning i det här med att vara människa.