Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jan 30, 2021

Sara och Jessica blickar fram mot februari och listar sådant som de ser fram emot materiellt, själsligt och ytligt. Vad de utmanas av just nu, vad de vill stänga - och vilka äventyr som väntar. Varsågod, här är högt och lågt!