Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Sep 2, 2020

Jessica och Sara pratar som vanligt om livet inklusive hantverksfiaskon, rants om träningskläder och lite annat. Enjoy!