Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jan 13, 2021

Sara och Jessica pratar känsla inför 2021 och bjuder in några planer, några mål och en uppgift på slutet. Vad har förresten hänt med Jessicas rosa rum och vad är det Sara har på gång i början på året?