Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Feb 13, 2020

Relationer i allmänhet och vänskap i synnerhet, det bästa och svåraste som finns. Vi diskuterar hur vi är som vänner och hur väl vi egentligen känner varandra och det där om att blotta allt. Om att bli bränd, om att gråta och om att våga vara ärlig.