Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


May 20, 2020

Blir det bråk när pojkvännen ska fota för Instagram? Hamnar vi någonsin i kakburken? Får vi ångest av godis och vad har vi för åsikt om hur andra äter? Sara inser skillnaden i hur hon och Jessica ser på kost och förhör dessutom Jessica utifrån varje detalj om hur man tvättar en cykel, är det rocket science eller? Sist men inte minst pratar vi om döden. Peppigt va!