Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Oct 15, 2020

Det finns ingen hejd på Jessicas drömmar men skulle hon och Sara verkligen kunna bo tillsammans? …och så den stora ranten om trosor! Hashtagfail, skulle man kunna säga. Och så gillar vi inte Instagram Reels heller…