Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Mar 10, 2021

Sara och Jessica pratar om att vara rädd för lyckan och om att hantera motgångar. Och så avslöjar de båda nya avtal och kontrakt. Varsågod - här är ett avsnitt mitt i livet!