Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Oct 28, 2020

Jessica berättar om hur hon dealar med sin FOMO och Sara känner hela tiden att hon vill göra precis tvärtom. Det här är ett avsnitt om att förhålla sig till "alla andra" och vice versa. Ytterligare en utmaning i det här med att vara människa.


Oct 15, 2020

Det finns ingen hejd på Jessicas drömmar men skulle hon och Sara verkligen kunna bo tillsammans? …och så den stora ranten om trosor! Hashtagfail, skulle man kunna säga. Och så gillar vi inte Instagram Reels heller…