Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Sep 30, 2020

Ja, det här är avsnittet du väntat på. Avsnittet där vi för första gången pratar om det här med att vi inte har barn. Frågetecknen, sorgen och allt annat - i vanlig ordning. Dessutom med en dos oförnuft på slutet.


Sep 16, 2020

Jessica utbrister "dra åt helvete" efter Saras efterlysning och säger dessutom att hon är som popcorn i varm olja. Dricker Sara förresten för mycket vin? Och hur packar Jessica egentligen? Dessutom snack om att hantera förändringar och en och annan kärleksförklaring.


Sep 2, 2020

Jessica och Sara pratar som vanligt om livet inklusive hantverksfiaskon, rants om träningskläder och lite annat. Enjoy!