Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Aug 19, 2020

Sara snackar om varför hon så ofta tackar nej till att träffa folk och hänga i grupp och trendspanar inför höstens nya hälsotrend som också ska bli den egna höstambitionen. Jessica är höstpepp även utan semester och avslöjar sina intentioner - och avslutar med att bli riktigt engagerad i ett ämne som det...