Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Mar 21, 2020

Hur dyr blir Jessicas telefonräkning egentligen och hur tvättar man sig i en bidé? Och är det NU i Coronatider vi skaffar barn? Sara är dessutom på väg mot att bli heltidssjuk. Ja, här är livet just nu helt enkelt.