Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén

Feb 26, 2020

Trosor på vift och att inte vilja vara en j**** influencer. Och det här om att vara en träningsprofil utan att berätta om sin träning. Vi pratar om vad som irriterar, vad som skaver (och vad som är härligt).


Feb 13, 2020

Relationer i allmänhet och vänskap i synnerhet, det bästa och svåraste som finns. Vi diskuterar hur vi är som vänner och hur väl vi egentligen känner varandra och det där om att blotta allt. Om att bli bränd, om att gråta och om att våga vara ärlig.