Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


May 14, 2020

Sara pratar om att vara RÅ och Jessica avslutar med att säga att hon måste åka till akuten. Men innan dess hinner vi leverera ett frågeavsnitt där det mest spännande är vad vi stör oss på hos varandra. Dela med mig av vad du tycker! Vi finns som @sararonne och @jessicaclaren på Instagram. Och du, tack för att du ger oss en fin rating här i podden!