Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Feb 26, 2020

Trosor på vift och att inte vilja vara en j**** influencer. Och det här om att vara en träningsprofil utan att berätta om sin träning. Vi pratar om vad som irriterar, vad som skaver (och vad som är härligt).