Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jan 1, 2020

Äntligen stänger vi dörren till 2019. Vi snackar lows och highs, tankevurpor och förhoppningar och tar sikte mot det nya året med en och annan dröm och konkret plan.