Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jan 14, 2020

Finns det någon tjej med ett okomplicerat förhållande till sin kropp? Vi snackar om kroppen kopplat till både hälsa och prestation och det oundvikliga och retar kanske upp någon på vägen.