Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Sep 30, 2020

Ja, det här är avsnittet du väntat på. Avsnittet där vi för första gången pratar om det här med att vi inte har barn. Frågetecknen, sorgen och allt annat - i vanlig ordning. Dessutom med en dos oförnuft på slutet.