Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jul 15, 2020

Båda för bakläxa och så är det bara. Sara berättar om hur hon tänkt sig sitt hus och vad  som är så oerhört fult i hus. Jessica delar ut mtb-tips och vad har vi gjort sedan sist som är oförnuftigt?