Preview Mode Links will not work in preview mode

Oförnuft & Känsla med Sara Rönne och Jessica Clarén


Jan 29, 2020

"Prata om att leva utanför normen" beordrade ni och nu snackar vi i över en timma om det. Om vad normer är och vem som bestämmer det och hur det egentligen känns att kliva utanför dem. Och så pratar vi om skillnaden mellan sportbilder på killar och tjejer, om att jobba med träning och vilka normer vi utmanar oss utanför under 2020.